To pasek boczny… To wyrzutnia… Nie, to Bubble Launcher!

Wszyscy jesteśmy już całkiem zaznajomieni z aplikacjami paska bocznego dzięki dużemu pokryciu licznych aplikacji, które oferują taką funkcjonalność. Każda oferuje nieco inny zestaw funkcji, takich jak dostosowywanie, open source lub dodanie pływających ustawień, Bubble Launcher wyróżnia się interfejsem przypominającym bąbelki.

Opracowany przez Bitstra Senior Senior Bubble Launcher to program uruchamiający, który bardziej przypomina aplikację paska bocznego. Zamiast być tradycyjną alternatywą dla programów uruchamiających, blokuje się z boku ekranu na bieżącym programie uruchamiającym. Przeciągnięcie w dół powoduje wyświetlenie wszystkich aplikacji na liście, a przesunięcie na zewnątrz lub w kierunku środka ekranu spowoduje pojawienie się interesującego, przypominającego bańkę pokrętła, które możesz obrócić, aby wybrać aplikację. Przesunięcie w górę spowoduje wyświetlenie ustawień, umożliwiając ustawienie miejsca aktywacji programu uruchamiającego, przełączanie animacji i zmianę rozmiaru ikon aplikacji.

Bitstra podszedł do paska bocznego z wyjątkowym akcentem. Może nie być dla wszystkich z powodu jego „bąbelkowego” interfejsu, ale pokrętło aplikacji koło może wzbudzić pewne zainteresowanie. Jest dostępny dla każdego użytkownika z urządzeniem z Androidem 2.3 lub nowszym. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wątek aplikacji.