Android VNC Server 0.2

Jeśli chcesz mieć zdalny dostęp do swojego telefonu, możesz wypróbować Android VNC Server, opracowany przez członka forum onaips.

Aplikacja umożliwia zdalne połączenie się z urządzeniem z Androidem przez WiFi lub USB. Połączenie przez USB wymaga przekierowania portu 5901 z urządzenia na komputer za pomocą następującego polecenia adb -> adb forward tcp: 5901 tcp: 5901, a następnie połącz się z localhost: 5901 z klienta VNC.

Funkcje Androida VNC Server obejmują:

  • GUI do uruchamiania / zatrzymywania serwera i ustawiania hasła
  • Ustaw hasło, aby uzyskać dostęp
  • Zdarzenia wejściowe są obsługiwane przez uinput (nie trzeba ręcznie ustawiać urządzeń)

Wymaga roota.

Aplikację można pobrać bezpłatnie z usługi Market. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź wątek aplikacji.