Aktualizacja Magisk Canary dodaje obsługę urządzeń A-Only System jako root w systemie Android Pie

Ekosystem Androida obsługuje dwa typy układu partycji: tradycyjny schemat partycjonowania (w którym ramdysk jest obecny na partycji / boot i montowany jako rootfs, a system jest montowany w / system) oraz nowszy schemat partycjonowania A / B, na którym system jest zamontowane jako rootfs. Firma Google wprowadziła obowiązkowy system jako root dla urządzeń uruchamianych z systemem Android 9 Pie (w ramach zmian wprowadzonych w Project Treble), ale partycjonowanie A / B nadal jest zalecaną, ale opcjonalną funkcją ze względu na wymagane zmiany. Oznacza to, że istnieją nowe urządzenia, które będą uruchamiane z Androidem Pie, ale będą miały jedną partycję „tylko A”. W przypadku tych urządzeń producent OEM musi nadal gwarantować, że telefon używa systemu jako root, co z kolei oznacza, że ​​ramdysk musi zostać scalony z obrazem systemu, aby można go było zainstalować jako rootfs. System jako root nie jest obowiązkowy w przypadku urządzeń z aktualizacją do systemu Android 9 Pie.

Ten scenariusz stworzył problem dla użytkowników chcących uruchomić Magisk na swoich urządzeniach. Magisk już obsługiwał urządzenia typu root-system, ale ograniczało się to do urządzeń z nowszym schematem partycjonowania A / B. Kilka chińskich urządzeń, takich jak Xiaomi Mi 8 SE i kilka innych, a także najwyraźniej nowy Samsung Galaxy S10, które korzystają z konfiguracji systemu jako root bez partycji A / B, nie mogłyby się uruchomić, gdyby Magisk był zainstalowane na ich kompilacjach systemu Android Pie.

Magisk dodał teraz obsługę tylko systemów typu A jako root. Ta zmiana jest obecnie dostępna w kanale kompilacji Canary o numerze kompilacji v18.2-e72c6685 (18111). Możesz również zainstalować kompilacje Canary za pomocą Magisk Managera, przełączając kanał aktualizacji na niestandardowy i wklejając ten link:

 //raw.githubusercontent.com/topjohnwu/magisk_files/master/canary_builds/release.json 

Należy pamiętać, że kanał dystrybucji kanaryjskiej jest uważany za „najnowocześniejszą” wersję wydań Magiska i jako taki jest zalecany tylko programistom, a nie przeciętnym użytkownikom. Proszę nie instalować kompilacji kanaryjskich tylko ze względu na absolutną najnowszą wersję.


Źródło: Magisk Github Forum Link: Magisk Canary Channel Release Thread